Deprecated: stristr(): Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /var/www/vhosts/zgjohushqiptar.com.al/zgjohushqiptar.al/wp-content/plugins/a2-w3-total-cache/lib/W3/PgCache.php on line 1054
Greku dhe Turku, dy kompani celulare abuzim me të dhënat personale të shqiptarëve | My CMS

Greku dhe Turku, dy kompani celulare abuzim me të dhënat personale të shqiptarëve

Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ka gjetur shkelje dhe abuzime në veprimtarinë e dy kompanive celulare. Sipas një raporti të Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave personale, kompania e telefonisë celulare AMC, ka abuzuar me të dhënat personale të shtetasve shqiptarë abonentë të saj. E njëjta gjë ka ndodhur me kompaninë Eagle Mobile e cila kohët e fundit po bën tentativa për të mjarrë me cdokusht licencën e shërbimit 3G në Shqipëri.

Me marrjen e këtij shërbimi, nëse kjo ndodh, edhe të dhënat e shqiptarëve në internet duket se do të bien ne duart e një kompanie që sipas Komisionerit për Mbrojtjen e të dhënave personale ka abuzuar edhe me aksesin që ka pasur deri tani.

Abuzimi sipas raportit të Komisionerit qëndron në faktin se AMC i ka mbajtur nuk dihet për çfarë shkaku të regjistruara përtej afatit ligjor të dhënat personale të qytetarëve abonentë të saj.

“Përsa i përket kontrolluesit “AMC”, Komisioneri ka rekomanduar fshirjen e të dhënave personale të mbajtura përtej afatit ligjor”, thuhet në raportin e Komisionerit për Mbrojtjen e të dhënave personale.
Sipas raportit të njëjtë, gjatë monitorimit të rekomandimeve në kontrollues të ndryshëm janë konstatuar dhe raste të moszbatimit të tyre siç është rasti i kompanisë celulare “ Eagle Mobile “.

Sipas raportit të kontrollit të bërë kompanisë Eagle Mobile ka rezultuar se kjo kompani i ka përdorur të dhënat personale të shtetasve, abonentë të saj në kundërshtim me ligjin për mbrotjen e këtyre të dhënave.
Në këtë rast, Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, mbështetur në nenin 30/2 të ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, gjeti me vend zbatimin e sanksioneve administrative të parashikuara nga neni 39 i këtij ligji dhe në zbatim të neneve 30/2,; 39/1 a,b,d; 39/2; 39/4;  40 e 41,  të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, si dhe 107-109 të K. Pr. Administrative dhe vendosi gjobitjen e Kontrolluesit Eagle Mobile sh.a për përdorimin e të dhënave personale në kundërshtim me ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Prej mëse një viti në Shqipëri kryen veprimtarinë e vet Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, institucion i ngritur si një nga kërkesat e BE.

Kompanitë celulare të cilat kanë edhe numër të lartë abonentësh për vetë shërbimin që ofrojnë, si dhe për mënryrën e operimit të tyre, ruajnë për një afat kohor të caktuar telefonatat, mesazhet, thirrjet dhe gjithçka tjetër nga komunikimi telefonik.

Këto të dhëna se bashku me informacionet e aplikimit për numër, si emri, mbiemri, vendbanimi, ID apo pasaporta, janë informacione personale të mbrojtura tashmë me ligj.

Nga faqa ne facebook: Te behemi 50.000 veta kunder regjistrimit te fese & kombesise.Loje e Grekut  

Per me teper klikoni me siper ^^^

Nese mendoni se kjo faqe vlen per cdo inforamcion,atehere do tju luteshim te gjithe te na ndihmonit duke e shperndare kete faqe ne profilet tuaja thjeshte duke klikuar ketu “Shperndaje”.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button