Turizmi elitar/ Shqipëria në fund si vendet e botës së tretë

Shqipëria së bashku me Moldavinë rezultojnë vendet më të këqija në Europë mbi turizmin dhe konkurrencën.

Raporti i vitit 2015 nga ‘Travel & Turism’, ofron një platformë për shumë aktorë me objektivin e arritjes së një industrie të fortë dhe të qëndrueshëm për të kontribuar në mënyrë efektive në zhvillimin ekonomik ndërkombëtar.

Sipas klasifikimeve të fundit të “Travel & Tourism, indeski i konkurrencës për vitin 2015, e klasifikon Shqipërinë në vendin e 106 të dalë nga 141 ekonomi më të vlerësuarat.

Travel & Tourism mat një sërë faktorësh dhe politika që mundësojnë zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të Turizmit dhe Udhëtimeve në një vend. Indeksi është shprehur në një 1 (keq) deri 7 (të mira), shkallë të gjithë 90 treguesve, dhe vlerëson 141 ekonomitë . Për fat të keq Shqipëria është renditur në normën e 6, me disa nga vendet më të varfra dhe të pazhvilluara në gjithë botën.

Sic shihet dhe nga raporti, Shqiperia le pas ne renditje vende si Venezuela, Moldavia, Guinea. Shtetet fqinje si Maqedonia dhe Serbia renditen perkatesisht ne vendin e 82 dhe 95.

Rezultatet e Travel & Tourism

Renditja 106 / Vota 3.22
– Mjedisi i biznesit – 93 / 4.11
– Siguria – 70 / 5,34
– Shëndeti dhe higjiena – 72 / 5.22
– Burimet njerëzore dhe shenjat e punës – 56 / 4.68
– Gatishmëria – 73 / 4,07
– Prioritizimi i Travel & Tourism – 105 / 4,03
– -Sinqeriteti / 2.34
– Çmimi i konkurrencës – 93 / 4,38
– Qëndrueshmëria e mjedisit – 109 / 3.60
– Infrastruktura e transportit ajror – 97 / 2.16
– Infrastruktura e porteve – 95 / 3.01
– Infrastruktura shërbimi Turistik – 79 / 3,94
– Burimet natyrore – 128 / 2.03
– Burimet kulturore – 127TH / 1.14

http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/index-results-the-travel-tourism-competitiveness-index-ranking-2015/

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button