Zbuloni se si Faiku e hapi “Albania-n” famëmadhe

...dëftuam të madhe dëshërim për mëmëdhenë.

Dy tri fjalë si prathënje

Shkaku që u ndruan ca letra, është se nukë mundmë të bëjmë ndryshe. Janë disa letra shqip që nuk gjenden, dhe për të blerë duhen të holla shumë. Pas ca muaj, se na ardhë nga dora, porositim shkronjat të pa-patura ten ja fabrikë, dhe e shtypim me ato të Përkohshmen. (Letrat qe u shtrënguam t’I kēmbejmë do t’i gjeni në fawned e dytë të kores.)
Miq të mirë dhe të diturë na e thanë, na u duk ashtu edhe neve, që më bukurë dhe më nevojshim është të dalim nja herë në muaj me 32 kollona, se dy herë në muaj me 16 kollona. Në dalçim me 16 kollona, nukë e mundim të shtypim artikëlla të gjata e tê shuma, edhe pallat që çqitim kundrë armiqëve venë të humbura me qënë të vogëla.
Kur s’kemi për të haruar emërat e atyrëve të pakëve qi, duke dhënë pajtimin para dalur e Përkohëshimia, dëftuan të madhe dëshërim për mëmëdhenë.
Redaksia: Dy tri fjalë prathënje (siç!). – I/1897, Nr. 1, f. 3.
© | XhN

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button